O NÁS

Naše kancelář vznikla na podzim r. 1991 a tak budeme slavit již 25. výročí našeho vzniku. Nápadu předcházela možnost a touha po samostatnosti a určité svobodě. Jelikož já i můj manžel jsme svá studia věnovali a neustále věnujeme novinkám v ekonomii, účetnictví, statistikám a různým ekonomickým výpočtům, výběr byl pro nás o to jednodušší. Po celou tuto dobu našeho podnikání nás těší, že máme mnoho spokojených klientů, kteří se mohou na plno věnovat svému podnikání a starosti okolo stále novinkami mnohdy přehlcenému oboru jakým je účetnictví a daně, přenechávají nám.

Nabízíme kompletní zpracování a vedení účetnictví a daňové evidence pro všechny druhy daňových subjektů, pro plátce i neplátce DPH, včetně kontroly úplnosti zpracovávaných účetních dokladů v souladu s platnými účetními předpisy. Zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených  knih a evidencí (účetní deník, hlavní kniha, evidence pohledávek a závazků, evidence majetku)

Kompletní zpracování a vedení mzdové agendy pro všechny druhy daňových subjektů. Přihlášení/odhlášení zaměstnanců na zdravotní pojišťovně a OSSZ

Měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a OSSZ, výplatní pásky, příprava příkazu k úhradě (mzdy, daň z příjmu, zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, zákonné pojištění), roční zúčtování daně z příjmů zaměstnance. Roční vyúčtování daně z příjmů fyzických osob a daně vybírané srážkou, evidenční listy, mzdové listy.

Zároveň nabízíme kompletní daňové poradenství – jednorázové kontroly, seznámení s daňovou problematikou, zpracování daňového přiznání v řádném i prodlouženém termínu, zastupování klienta před úřady, pomoc při kontrolách finančních úřadů.